دانلود (بررسی وجه اشتراک و افتراق دیه و ارش در فقه و حقوق ایران)

امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید
محصول انتخابی با عنوان بررسی وجه اشتراک و افتراق دیه و ارش در فقه و حقوق ایران به صورت یک فایل معتبر، نفیس و دارای منابع برای شما محقق گرامی آماده گردیده

و کیفیت نوشتاری این فایل به گونه ای است که مشتری بعد از خرید رضایت کامل از انتخاب محصولات این فروشگاه را خواهد داشت

پایان نامه کارشناسی ارشد(MA)

رشته حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

بررسی وجه اشتراک و افتراق دیه و ارش در فقه و حقوق ایران

چکیده

دیه و ارش در برخی منابع متفاوت و در برخی دیگر دو عنوان مترادف به کار برده شده اند دیه در اصل «وَدِیَ» بوده که و واو آن را حذف کرده و در عوض «ه» به آخر آن افزوده اند در اصطلاح فقها دیه مالی است که بواسطه ج

ادامه مطلب